CV

Önskar du CV i pdf- format kontakta Mats

CV

 

Sammanfattning

 

Mats har haft en hel del olika roller och jobbat på flera olika delar inom AB Volvo. De roller som Mats har haft är allt från systemanalytiker, arkitekt, projektledare, chef och programledare. Han har främst jobbat inom produktutveckling och OtD området med både roller som kund och leverantör.

 

Som projektledare har han jobbat i allt från små till stora globala projekt med mer än 100 personer involverade. De projektledarroller han har haft har alla varit av tekniskprojektledare karaktär. Mats har även haft rollen som scrummaster och jobbat agilt i flera projekt. I det pågående projektet har Mats infört kanban. Som chef har Mats haft två olika uppdrag, en som interimschef under en rekryterings process och en chefsroll (25 medarbetare) under tre år. I programledarrollen har han haft ansvar för IT leveranser för ett av AB Volvo bolagen inom OtD. I denna roll har han haft ett budget ansvar på runt 200Msek/år.

 

Mats har på alla arbetsplatser arbetat med att utveckla de interna processerna för att förbättra samarbetet, spara pengar och/eller skapa gemensamma rutiner inom en avdelning/organisation.

 

Just nu jobbar Mats på Husqvarna AB där han har en roll som projektledare. Mats har tidigare, förutom arbetet som projektledare också definierat en ny utvecklings process för Domstolsverket.

 

Som person är Mats drivande och har stor social kompetens Mats är en van ledare och trivs i ledarrollen.

 

Referensuppdrag

 

Mars 2013 – – Pågående

Husqvarna Projektledare

Domstolsverket Projektledare

 

Mats har varit projektledare för 15 personer på Domstolsverket, fyra veckors sprintars används och Mats har implementerat Kanban för teamet. Mats har också definierat en ny utvecklingsprocess för att förbättra leverans-precisionen och kvaliteten.

 

November 2012 – februari 2013

Utreder problem med Volvo IT leveranser

 

Mats utreder på uppdrag av Volvo ITs ledning vilka problem som finns med Volvo ITs leveranser. Mats skall också komma med förslag på vad som skall göras för att komma tillrätta med problemen. Problemen som Mats hade förslag till förändringar på var allt från infrastruktur, organisation och kommunikation.

 

Augusti 2011 – november 2012

Delivery manager till Volvo Powertrain

 

Mats byggde upp en ny roll som håller ihop en komplett leverans till Volvo Powertrain. I detta arbete ansvarade han för alla IT leveranser till 6 fabriker över hela världen både när det gäller projekt och förvaltning. Detta gällde för hela systemkartan och infrastruktur både till den lokala fabrik och till den globala. I detta uppdrag var det en budget på ungefär 200 MSEK/år och ingick ca 130 personer över hela världen. Huvudfokuset för rollen var att förbättra kvaliteten inom förvaltningen. Mats införde mycket förändringar främst inom infrastrukturen för att skapa en infrastrukturmiljö som fungerar inom OtD.

 

Maj 2012 – oktober 2012

Service Deliver Manager (SDM)

 

Under en period under 2012 hade Mats två roller; som Delivery Manager och under sex månader SDM för en portfölj. Inom portföljen finns det 55 personer. I den rollen ansvarade Mats för budget, SLA, KPI’er och funktionell styrning av personalen.

 

Januari 2010 – augusti 2011

Programledare leveranser till Volvo Powertrain

 

Mats ansvarade för det program som utvecklade och implementerade system som skulle användas på alla Volvo Powertrains fabriker. I programmet var det en budget på ungefär 100MSEK/år och personal från 7 olika ställen runt om i världen. Efter avslutat program gjordes en utvärdering av kundnöjdheten och resultat blev 4,9 av 5,0. Mats byggde upp programmet från grunden med allt från infrastruktur, ekonomihantering, test, arkitektur, GUI, kravstrategier för att skapa bättre kvalitet, lägre kostnader och leveransförmåga. Mats utvecklade nya processer för att förbättra kommunikationen och hanteringen mellan alla de olika siterna.

 

Mars 2008 – februari 2009

Projekt ledare för ett utvecklingsprojekt inom planering, prepararing och exekvering in bearbetningsområdet

 

Mats startade upp ett nytt globalt system inom bearbetningsområdet. Projektet hade en budget på ungefär 30 MSEK. Utvecklingen gjordes agilt i 4 veckors sprintar. Mats var även scrummaster under utvecklingen. Efter avslutat projekt gjordes en utvärdering av kundnöjdheten och resultat blev 4,6 av 5,0.

 

Januari 2008 – januari 2010

Projektledare för utveckling och utrullning av ett Volvo IT utvecklat logistiksystem

 

Detta projekt hade en budget på 60 MSEK. I projektet ingick resurser från flera platser runt om i världen bland annat utvecklings resurser ifrån x Indien. Utvecklingen av logistik systemet gjordes agilt i 4 veckors sprintar. Mats var även scrummaster under utvecklingen. Efter avslutat projekt gjordes en utvärdering av kundnöjdheten och resultat blev 4,8 av 5,0.

 

Juni 2007 – januari 2008

 

Interims gruppchef MAXIMO

Mats fick ta över den grupperingen som arbetade med MAXIMO produkten åt VCC under rekryteringsprocessen. Under en period jobbade även Mats och den nya chefen parallellt. I gruppen ingick 15 medarbetare.

 

Oktober 2006- juni 2007

Projektledare MAXIMO

 

Mats fick ta över ett projekt som varit stora problem med. Mats avslutade projektet och implementerade lösningen på VCC i Torslanda.

 

November 2002 – oktober 2006

Gruppchef

 

Mats var gruppchef över en grupp på Volvo Lastvagnar. Gruppen ansvarar för system som används på alla bolag inom AB Volvo. Systemen (PROSIT, CVSP and TSP) som togs fram inom grupperingen är den del i mjukvaruprocessen som används av de inbyggda systemen som finns i lastbilar. I gruppen ingick 25 personer.

 

Januari 2001 – november 2002

Projektledare elutveckling

 

Mats var projektledare för ett projekt som skulle utveckla en gemensam elplattform till Volvo, Renault och Mack. I projektet ingick personer från Sverige, Frankrike och USA. I arbetet ingick allt från kablage till inbyggda system. Uppdraget var väldigt politiskt besvärligt beroende på många organisationer som ville åt helt olika håll.

 

April 2007 – januari 2001

Ansvarig för mjukvara till instrumentpanelen

 

Kravställning till tredjepart som utvecklade mjukvaran till instrumentpanel. Mats hade ansvar för allt från kravinsamling, kunddialoger, specificering av krav, testplanering och tester.

 

November 1995– april 2007

Ansvarig för mjukvara till instrumentpanelen

 

Kravställning till tredjepart som utvecklade mjukvaran till instrumentpanel. Mats hade ansvar för allt från kravinsamling, kunddialoger, specificering av krav, testplanering och tester.

 

Anställningar

 

2013-02-01 – Pågående MGB Consulting AB

Ägare och konsult

 

2006-10-01 – 2013-02-01 Volvo IT

Projektledare, interims chef och programledare

 

2004-11-01 – 2006-10-01 Volvo Lastvagnar

Gruppchef

 

2001-10-01 – 2004-11-01 Volvo 3P

Projektledare

 

1997-04-01 – 2001-10-01 Volvo Lastvagnar

Systemanalytiker och arkitekt

 

1995-11-01 – 1997-04-01 Caran

Systemanalytiker

 

Kurser

 

2008 Scrum

Volvo IT utbildning för scrummasters

 

2008 IS-GDP4IT

Volvo IT projektstyrningsmodell

 

2003-2004 The Take off

 

AB Volvo chefs utbildning 20 tillfällen

 

2002 IS-GDP

AB Volvo projektstyrningsmodell

 

2001 Global leadership program

 

Utbildning för att främja integrationen mellan flera kulturer vid sammanslagningen mellan Renault, Volvo och Mack

 

Certifieringar

 

2008 IS-GDP4IT

 

2002 IS-GDP

Kompetensområden

 

IT-management

Projektledning, Systemutveckling, Produktutveckling, Processutveckling, produktion, Teknisk projektledning, Interimschef

 

Metoder GDP, Kanban, scrum

 

Språk Svenska, Engelska

 

Personligt

 

Mats är mångsidig, drivande, med en förmåga att få med sig folk och målinriktad. Arbetar självständigt och tar mycket egna initiativ. Han har lätt för att uttrycka sig i tal och skrift.